Πώς λες στα Ρουμανικά; Οι ημέρες της εβδομάδας; Δευτέρα; Τρίτη; Τετάρτη; Πέμπτη; Παρασκευή; Σάββατο; Κυριακή; Ημέρα; Εβδομάδα; Σαββατοκύριακο;

Μέρες της εβδομάδας :: Λεξιλόγιο Ρουμανικών

Μάθετε μόνοι σας Ρουμανικά