Πώς λες στα Σουαχίλι; 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000;

Αριθμοί από 1000 έως 10000 :: Λεξιλόγιο Σουαχίλι

Μάθετε μόνοι σας Σουαχίλι