Πώς λες στα Σερβικά; Παππούς; Γιαγιά; Εγγονός; Εγγονή; Εγγόνια; Εγγόνι; Θεία; Θείος; Ξαδέρφη; Ξάδερφος; Ανιψιός; Ανιψιά; Πεθερός; Πεθερά; Κουνιάδος; Κουνιάδα; Συγγενής;

Μέλη της εκτεταμένης οικογένειας :: Λεξιλόγιο Σερβικών

Μάθετε μόνοι σας Σερβικά