Πώς λες στα Σερβικά; Μπροστά από; Στο πίσω μέρος του; Έλα μέσα; Κάθισε; Περίμενέ εδώ; Μια στιγμή; Ακολούθησέ με; Θα σε βοηθήσει; Έλα μαζί μου, παρακαλώ; Έλα εδώ; Δείξε μου;

Ζητώντας οδηγίες :: Λεξιλόγιο Σερβικών

Μάθετε μόνοι σας Σερβικά