Πώς λες στα Σερβικά; Για; Από; Σε; Μέσα; Μέσα; Κοντά; Του; Έξω; Κάτω; Με; Χωρίς;

Κοινές προθέσεις :: Λεξιλόγιο Σερβικών

Μάθετε μόνοι σας Σερβικά