Πώς λες στα Ταγαλογικά; Οδός; Δρόμος; Λεωφόρος; Αυλάκι; Διασταύρωση; Πινακίδα; Γωνία; Φωτιστικό δρόμου; Φανάρι; Πεζός; Διάβαση πεζών; Πεζοδρόμιο; Παρκόμετρο; Κυκλοφορία;

Πράγματα στον δρόμο :: Λεξιλόγιο Ταγαλογικών

Μάθετε μόνοι σας Ταγαλογικά