Πώς λες στα Τουρκικά; Γαλαξίας; Αστέρι; Φεγγάρι; Πλανήτης; Αστεροειδής; Κομήτης; Μετεωρίτης; Διάστημα; Σύμπαν; Τηλεσκόπιο;

Αστρονομία :: Λεξιλόγιο Τούρκικων

Μάθετε μόνοι σας Τουρκικά