Πώς λες στα Τουρκικά; Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης; Φωτιά; Φύγε από εδώ; Βοήθεια; Βοηθήστε με; Αστυνομία; Χρειάζομαι την αστυνομία; Προσέχω; Κοιτάω; Ακούω; Βιαστείτε; Σταματήστε; Αργός; Γρήγορος; Έχω χαθεί; Ανησυχώ; Δεν μπορώ να βρω τον πατέρα μου;

Εκφράσεις πρώτης ανάγκης :: Λεξιλόγιο Τούρκικων

Μάθετε μόνοι σας Τουρκικά