Πώς λες στα Τουρκικά; Αν; Αν και; Ίσως; Για παράδειγμα; Παρεμπιπτόντως; Τουλάχιστον; Τελικά; Ωστόσο; Ως εκ τούτου; Εξαρτάται; Αυτή τη στιγμή; Όπως αυτό;

Σύνδεσμοι :: Λεξιλόγιο Τούρκικων

Μάθετε μόνοι σας Τουρκικά