Πώς λες στα Αγγλικά; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30;

Αριθμοί από 21 έως 30 :: Λεξιλόγιο Αγγλικών

Μάθετε μόνοι σας Αγγλικά