درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من اتاق را رزرو کرده ام
آیا این اتاق دارای یک تخت دو نفره است؟
اتاق هتل
آیا حمام خصوصی دارد؟
ما به مدت دو هفته در اینجا خواهیم بود
ما می خواهیم منظره اقیانوس را ببینیم
ما نیاز به 3 کلید داریم
آیا 2 تخت دارد؟
آیا خدمات اتاق دارید؟
آیا شامل غذا می شود؟
من مهمان هستم