درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا اجازه کار دارید؟
من اجازه کاردارم
من اجازه کار ندارم
چه موقع می توانید شروع کنید؟
من ساعتی ده ریل می پردازم
من هفتگی به شما می پردازم
ماهانه
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
کار ساعت 4:30 تمام می شود
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
شما اونیفورم می پوشید
اینطوری انجام دهید