به زبان آلبانیایی چی میشه؟ پوست; لوزه ها; کبد; قلب; کلیه; شکم; عصب; روده; مثانه; نخاع; شاهرگ; رگ; استخوان; دنده; تاندون; ریه; ماهیچه;

اندام بدن (اعضای بدن) :: لغات زبان آلبانیایی

به خودتان زبان آلبانیایی بیاموزید