به زبان کرواسیایی چی میشه؟ سبد کاغذ باطله; پتو; بالش; ملافه; روبالشتی; روتختی; آویز لباس; نقاشی; گیاه آپارتمانی; پرده ها; قالیچه; ساعت; کلیدها;

وسایل خانه :: لغات زبان کرواتی

به خودتان زبان کرواتی بیاموزید