به زبان مجاری چی میشه؟ من رژیم دارم; من گیاه خوار هستم; من گوشت نمی خورم; من به آجیل حساسیت دارم; من نمی توانم گلوتن بخورم; من نمی توانم شکر بخورم; من اجازه ندارم شکر بخورم; به غذاهای مختلفی آلرژی دارم; مواد تشکیل دهنده آن چیست؟;

محدودیتهای رژیم غذایی :: لغات زبان مجاری

به خودتان زبان مجاری بیاموزید