به زبان اندونزیایی چی میشه؟ فروشنده; فروشنده; پیشخدمت مرد; پیشخدمت خانم; خلبان; مهماندار پرواز; آشپز; سرآشپز; کشاورز; پرستار; پلیس; آتش نشان; وکیل; معلم; لوله بازکن; آرایشگر; کارمند اداری;

مشاغل :: لغات زبان اندونزیایی

به خودتان زبان اندونزیایی بیاموزید