به زبان ژاپنی چی میشه؟ خروجی; ورودی; دستشویی کجاست؟; ایستگاه اتوبوس کجاست؟; توقف بعدی کجاست؟; اینجا پیاده شوم؟; ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم; موزه کجاست؟; آیا باید ورودی بپردازم؟; از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟; کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟; آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟; آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟; چه زمانی فیلم شروع می شود؟; لطفاً چهار بلیط بدهید; آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟;

در اطراف شهر دور زدن :: لغات زبان ژاپنی

به خودتان زبان ژاپنی بیاموزید