به زبان لاتویایی چی میشه؟ کهکشان; ستاره; ماه; سیاره; ستارک; ستاره دنباله دار; شهاب; فضا; جهان; تلسکوپ;

نجوم :: لغات زبان لتونی

به خودتان زبان لتونی بیاموزید