به زبان لهستانی چی میشه؟ من دنبال کار هستم; ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟; بفرمایید این رزومه من است; آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟; در اینجا فهرست معرف های من است; چقدر تجربه دارید؟; چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟; 3 سال; من فارغ التحصیل دبیرستان هستم; من فارغ التحصیل کالج هستم; من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم; من می خواهم تمام وقت کار کنم;

درخواست شغل :: لغات زبان لهستانی

به خودتان زبان لهستانی بیاموزید