به زبان اسلواک چی میشه؟ دکتر; حسابدار; مهندس; منشی; تکنسین برق; داروساز; مکانیک; روزنامه نگار; قاضی; دامپزشک; راننده اتوبوس; قصاب; نقاش; هنرمند; معمار;

حرفه ها :: لغات زبان اسلواکی

به خودتان زبان اسلواکی بیاموزید