به زبان اسلونیایی چی میشه؟ کیسه آب گرم; بسته یخ; آویز; دماسنج; گاز پانسمان; گوش پاک کن; سرنگ; ماسک; دستکشهای پزشکی; عصای زیربغل; ویلچر; باند;

لوازم پزشکی :: لغات زبان اسلوونیایی

به خودتان زبان اسلوونیایی بیاموزید