به زبان اسلونیایی چی میشه؟ گمرک کجاست؟; دفتر گمرک; گذرنامه; مهاجرت; ویزا; کجا می روید؟; فرم شناسایی; این گذرنامه من است; آیا چیزی برای اعلام دارید؟; بله، چیزی برای اعلام دارم; خیر، چیزی برای اعلام ندارم; برای کسب و کار به اینجا آمده ام; برای تعطیلات به اینجا آمده ام; یک هفته در اینجا خواهم بود;

مهاجرت و آداب و رسوم :: لغات زبان اسلوونیایی

به خودتان زبان اسلوونیایی بیاموزید