به زبان سوئدی چی میشه؟ کهکشان; ستاره; ماه; سیاره; ستارک; ستاره دنباله دار; شهاب; فضا; جهان; تلسکوپ;

نجوم :: لغات زبان سوئدی

به خودتان زبان سوئدی بیاموزید