به زبان سوئدی چی میشه؟ مادر; پدر; برادر; خواهر; پسر; دختر; والدین; فرزندان; فرزند; نامادری; ناپدری; خواهر ناتنی; برادر ناتنی; داماد; عروس; زن; شوهر;

اعضای خانواده :: لغات زبان سوئدی

به خودتان زبان سوئدی بیاموزید