به زبان تانزانیایی چی میشه؟ لاک پشت; میمون; مارمولک; تمساح; خفاش; شیر; ببر; فیل; مار; گوزن; سنجاب; کانگرو; اسب آبی; زرافه; روباه; گرگ; خرس;

حیوانات وحشی :: لغات زبان سواحلی

به خودتان زبان سواحلی بیاموزید