به زبان صرب چی میشه؟ نانوایی; باگت; دونات; شیرینی; رول; دسر; کیک; نان; پای;

نانوایی :: لغات زبان صربی

به خودتان زبان صربی بیاموزید