به زبان صرب چی میشه؟ فردا صبح; پریروز; پس فردا; هفته بعد; هفته گذشته; ماه بعد; ماه گذشته; سال بعد; سال گذشته; چه روزی؟; چه ماهی؟; امروز چه روزی است؟; امروز 21 نوامبر هست; من را ساعت 8 بیدار کن; وقت ملاقات شما چه موقع است؟; آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟;

زمان و تاریخ :: لغات زبان صربی

به خودتان زبان صربی بیاموزید