به زبان تاگالوگ چی میشه؟ نمک; فلفل; زیره سیاه; سیر; ریحان; گشنیز; رازیانه; مرزنگوش; پونه کوهی; جعفری; رزماری; مریمی; آویشن; جوز هندی; فلفل قرمز هندی; فلفل هندی; رنجبل;

دمنوشها و ادویه جات ها :: لغات زبان تاگالوگ

به خودتان زبان تاگالوگ بیاموزید