به زبان ترکی چی میشه؟ روزهای هفته; دوشنبه; سه شنبه; چهارشنبه; پنج شنبه; جمعه; شنبه; یکشنبه; روز; هفته; آخر هفته;

روزهای هفته :: لغات زبان ترکی

به خودتان زبان ترکی بیاموزید