به زبان ویتنامی چی میشه؟ اسلش (/); نقل قول (:); دان کام; بازگشت; هدایت; به روز شد; پررنگ (متن); الگو; انتقال فایل; دامنه عمومی; پهنای باند; بنر; نماد;

وب سایت :: لغات زبان ویتنامی

به خودتان زبان ویتنامی بیاموزید