Como se di en Chinés? Abaixo; Arriba; Ao longo de; Á volta da esquina; Na mesa; Na planta baixa; Primeira porta á dereita; Segunda porta á esquerda; Hai ascensor?; Onde están as escaleiras?; Na esquina vira á esquerda; No cuarto semáforo vira á dereita;

Indicar dirección :: Vocabulario Chinés

Aprende Chinés por conta propia