Como se di en Turco? 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100;

Números do 10 ao 100 :: Vocabulario Turco

Aprende Turco por conta propia