Сербче кандай дейсиз? Зергерлик буюмдар; Кол саат; Брошь; Шуру; Чынжыр; Сөйкөлөр; Шакек; Билерик; Запонка; Галстук төөнөгүчү; Көз айнек; Брелок;

Зергерчилик :: Серб лексикасы

Серб тилин өзүң үйрөн