Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Ftohtë
Nxehtë
Dritë
Terr
Keq
Mirë
Vetëm
Së bashku
I lagësht
I thatë
Me
Pa