Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Më vjen keq
Tani për tani
Unë nuk e di
Ashtu si kjo