คุณพูดคำนี้ในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร? 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

หมายเลข 11 ถึง 20 :: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวคุณเอง