Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε
Loading ....

Λεξιλόγιο

Ψάχνω για δουλειά
Estou procurando um emprego
Μπορώ να δω το βιογραφικό σας;
Eu posso ver seu currículo?
Ορίστε το βιογραφικό μου
Este é o meu currículo
Μπορώ να επικοινωνήσω με άτομα για συστάσεις;
Há referências que eu posso contatar?
Ορίστε οι συστάσεις μου
Esta é uma lista das minhas referências
Πόση εμπειρία έχετε;
Quanta experiência você tem?
Πόσο καιρό έχετε εργαστεί σε αυτόν τον τομέα;
Há quanto tempo você trabalha nesta área?
3 χρόνια
Três anos
Είμαι απόφοιτος λυκείου
Eu tenho o segundo grau completo
Είμαι απόφοιτος κολεγίου
Eu tenho ensino superior completo
Ψάχνω για εργασία μερικής απασχόλησης
Estou procurando um emprego de meio período
Θα ήθελα μία εργασία πλήρους απασχόλησης
Eu gostaria de trabalhar em tempo integral
Παρέχετε ασφάλιση υγείας;
Você oferece seguro saúde?
Ναι, μετά από έξι μήνες εργασίας εδώ
Sim, após seis meses de trabalho

Περισσότερα μαθματα Πορτογαλικών