Πώς λες στα Πολωνικά; Μου; Σου; Του; Της; Μας; Δικό τους; Αυτό; Αυτά; Εκείνα;

Κτητικές αντωνυμίες :: Λεξιλόγιο Πολωνικών

Μάθετε μόνοι σας Πολωνικά