Πώς λες στα Ρωσικά; Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Βιβλίο διευθύνσεων; Βιβλίο Επισκεπτών; Στο (@); Θέμα; Παραλήπτης; Απάντηση σε όλους; Συνημμένα αρχεία; Επισύναψη; Εισερχόμενα; Εξερχόμενα; Απεσταλμένα; Διαγραμμένα μηνύματα; Εξερχόμενα μηνύματα; Ανεπιθύμητη αλληλογραφία; Επικεφαλίδες μηνυμάτων; Κρυπτογραφημένα μηνύματα;

Ορολογίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :: Λεξιλόγιο Ρωσικών

Μάθετε μόνοι σας Ρωσικά