Πώς λες στα Σερβικά; Ηλιακό Σύστημα; Ήλιος; Ερμής; Αφροδίτη; Γη; Άρης; Δίας; Κρόνος; Ουρανός; Ποσειδώνας; Πλούτωνας;

Ηλιακό σύστημα :: Λεξιλόγιο Σερβικών

Μάθετε μόνοι σας Σερβικά