Πώς λες στα Αγγλικά; Οι ημέρες της εβδομάδας; Δευτέρα; Τρίτη; Τετάρτη; Πέμπτη; Παρασκευή; Σάββατο; Κυριακή; Ημέρα; Εβδομάδα; Σαββατοκύριακο;

Μέρες της εβδομάδας :: Λεξιλόγιο Αγγλικών

Μάθετε μόνοι σας Αγγλικά