درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آب و هوا چگونه است؟
هوا گرم است
هوا سرد است
هوا آفتابی است
هوا ابری است
هوا مرطوب است
باران می بارد
برف می بارد
باد می وزد
نامطبوع است
درجه حرارت چند است؟
فصول
زمستان
تابستان
بهار
پاییز