درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

میز
Tavolo
سبد کاغذ باطله
Cestino della carta
صندلی
Sedia
بلند گو
Altoparlante
پرچم
Bandiera
آیا این میز او است؟
Questa è la sua scrivania?
پیام
Messaggio
لامپ
Lampada
نور
Luce