درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

اینترنت
پیوند
لینک
ارائه دهنده خدمات اینترنت
شبکه
وب سایت
صفحه اینترنتی
آدرس صفحه وب (URL)
وب سایت امن
مرورگر
موتور جستجو
سرور امن