به زبان کرواسیایی چی میشه؟ اتاق; اتاق پذیرایی; اتاق خواب; اتاق ناهارخوری; آشپزخانه; حمام; هال; اتاق رختشویی; اتاق زیر شیروانی; زیرزمین; کمد; بالکن;

اتاقهای یک خانه :: لغات زبان کرواتی

به خودتان زبان کرواتی بیاموزید