به زبان اندونزیایی چی میشه؟ صبح; بعد از ظهر; عصر; شب; نیمه شب; امشب; دیشب; امروز; فردا; دیروز;

عبارات مرتبط با زمان :: لغات زبان اندونزیایی

به خودتان زبان اندونزیایی بیاموزید