به زبان لاتویایی چی میشه؟ ریاضی; علوم; تاریخ; روخوانی; نگارش; موسیقی; زبان خارجه; جغرافیا; هنر; زيست شناسي; فیزیک;

موضوعات مدرسه :: لغات زبان لتونی

به خودتان زبان لتونی بیاموزید