Сербче кандай дейсиз? Чоң ата; Чоң эне; Небере; Небере; Неберелер; Небере; Эже, тай эже; Байке, тай аке; Аталаш эже, сиңди; Аталаш байке, ини; Небере; Жээн; Кайын ата; Кайын эне; Кайнага, кайни, жезде; Балдыз; Тууган;

Кеңейтилген үй-бүлө мүчөсү :: Серб лексикасы

Серб тилин өзүң үйрөн