Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Transportim
Unë kam nevojë për një taksi
Sa është tarifa?
Trafik
Unë kam nevojë për të shkuar në hotel Hyatt
Helikopter
Aeroplan
Tren
Stacion metroje
Varkë
Biçikletë
Kamion
Makinë
Autobus
Garazh parkimi
Kohëmatës parkimi