คุณพูดคำนี้ในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร? ตัวเลข; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

หมายเลข 1 ถึง 10 :: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวคุณเอง